تاريخچه شرابخواري:

قبل از ظهور اسلام، شراب خواري يك عادت بشري بود و در بين بسياري از ملت ها شراب يك غذاي رسمي « مثل چاي در ايران بود ». چرا كه مردم از ضررهاي آن به صورت كامل اطلاعي نداشتند. تا آنجا كه مه « نويسنده كتاب » پژوهش كرديم ممنوعيت شراب قبل از اسلام سابقه نداشته و از احكام تأسيسي اسلام است.[1] به طوري كه پس از ممنوعيت شراب خواري در اسلام، سيل اعتراضات به سوي اسلام و رهبران مسلمان سرازير شد و بسياري از اين حكم تعجب كرده و علت آن را جويا مي شدند.[2]

البته هنوز هم شراب خواري در بسياري از كشورهاي غير مسلمان به صورت آزاد رواج دارد و در اين رابطه تبليغات و سيعي نيز صورت مي گيرد.

ارنست رنان، مورخ فرانسوي مي نويسد:

« دين مبين اسلام پيروان خويش را از بلاهاي چندي من جمله شراب و خوك و لعاب دهان سگ نجات داده است ».[3]

اولّين كسي كه در حدود سال 800 ميلادي به وجود ماده اي در « خمر » پي برد كه مذاق آن گرم و سريع التبخير است و ذهن و بصيرت را از انسان دور مي كند، جابر بن حيان « قرن دوّم هجري » بود ولي مقدار كمي از آن را بدست آورد. و آن را  « غول » ناميد. و بعدها آن را الكل ناميدند.[4]

آثار معنوي و اجتماعي:

1- خروج شراب خوار از انسانيت:[5] شراب عقل را زايل مي كند و بيان شد كه « خمر » به معناي پوشش است از آن جهت بدبن نام ناميده شده كه عقل فرد مست شده را مي پوشاند و از كار مي اندازد. عقل عالي ترين موهبت الهي به انسان است. انديشه، امتياز انسان است كه او را از حيوانات جدا مي سازد، پس هنگامي كه شراب انسان را مست مي كند عقل را زايل مي كند و او را از حوزه انسانيت خارج مي سازد و به يك حيوان تبديل مي كند.

2- ضررهاي اجتماعي شرابخواري:

شراب خواري از اعمال شيطاني است كه شيطانمي خواهد با آن بين انسانها دشمني ايجاد كند.[6]

تذكر: كلمه « شيطان » در تعاليم اسلامي و قران اعم  از  « ابليس » معروف است بلكه به هر موجود خبيث و حيله گر شيطان گفته مي شود.

شرابخواران بخاطر روحيه درنده خويي و شرارت كه در حال مستي غالباً پيدا مي شود، دست به اعمال جنايت آميز مي زنند، به طوري كه آمار زيادي از تصادفات و قتل و خود كشي و درگيري با پليس، مربوط به افرادي است كه از مشروبات الكلي استفاده مي كنند.[7] طبق آماري كه برخي از مؤسسات تحقيقاتي در غرب منتشر كرده اند:[8] جرائم اجتماعي الكليست ها از اين قرار است:

مرتكبين قتل هاي عمومي 050/0

ضرب و جرح در اثر نوشيدن شراب 8/ 77 ./.

سرقت هاي مربوط به الكليست ها   5/ 88  ./.

جرائم جنسي مربوط به الكليست ها   8/ 88  . /.

يكي از صاحب نظران مي نويسد: يكي از ضررهاي مسكرات مردم آزاري است. شخص شرابخوار، مردم، همسايگان، پدر و مادر، خانواده و فرزندان خود را اذيت مي كند.[9]

زيان هاي اقتصادي شرابخواري

يكي از دانشمندان مي گويد: اگر دولت ها ضمانت بكنند كه درب نيمي از ميخانه ها را ببندند مي توان ضمانت كرد كه از نيمي از بيمارستان ها و تيمارستان ها بي نياز مي شويم.[10]

پس اگر تجارت مشروبات الكلي سودي زودگذر ( مثل ماليات براي دولت ها) دارد اما ضررهاي آن بيشتر از نفع آن است.  اين حقيقتي است كه قرآن قرن ها قبل بيان داشت.

« و اثمهما اكبر من نفعهما »[11]

 ضرر هاي معنوي شرابخواري: مصرف مسكرات به صورت كلي انسان را از دين دور مي كند. ولي به صورت خاص قرآن كريم مي فرمايد' مانع ياد خدا و نماز است.[12]

يكي ديگر از ضررهاي الكل در حوزه اخلاق است: در شخص الكلي عاطفه خانوادگي و محبت نسبت به زن و فرزند ضعيف مي شود به طوري كه مكرر ديده شده كه پدراني فرزندان خود را با دست خود كشته اند.[13]

آثار زيانبار خمر از نظر علوم پزشكي:

در اين مورد بسياري از صاحب نظران، پزشكان و مفسران، مطلب و كتاب نوشته اند. كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم: در ابتدا مطالب دكتر قرقوز را كه توضيحات مشروحي در اين زمينه داده اند مي آوريم:

الكل با سرعت شگفت انگيزي از طريق بافتهاي مخاطي دهان و معده و ريه جذب شده،وارد خون مي شود. يعني به محض رسيدن جام محتواي مشروب به دهان،الكل جذب، و سريعاً وارد جريان خون مي شود. پس از ورود الكل به معده با توجه به نسبت آب موجود در آن به تمام بافتهاي بدن توزيع مي گردد. اگر زن باردار مشروب الكلي مصرف كند، مقداري از الكل مصرف شده، به بدن جنيني كه در شكم دارد مي رسد و مستقيماً روي مغز وي اثر مي گذارد، زيرا تأثير مستقيم الكل روي مغز است.

دفع الكل: 5- 10 در صد الكل مصرف شده، بدون هيچ گونه تبديلي به وسيله كليه ها و ريه ها دفع مي شود. اما بقيه در معرض اكسيده شدن در كبد قرار گرفته و تبديل به گاز دي اكسيد كربن و آب و انرژي مي شود. ميزان واحد كالري بدست آمده از يك گرم الكل در اين عمل به 7 كالري مي رسد و همين مسئله موجب بروز بي ميلي شديد به غذا در انسان مي گردد،كه نتيجه آن دچار شدن شخص به كمبود مواد غذايي در بدن است

مضار و مفاسد طبي الكل:

مفاسد الكل را مي توان به دو قسمت اصلي تقسيم كرد:

اوّل ) مسموميت الكلي حاد:

مصرف مقدار زياد الكل، انسان را دچار گيجي و مستي مي كند. چه شخص معتاد به الكل باشد و چه نباشد. عضوي كه بيش از ساير اعضاي بدن از الكل متأثر مي گردد، مغز است. تأثير الكل بر مغز همانند ساير مواد مخدر، تأثيري است تخديري                              ( Depressent ). حالت مستي موقعي بروز مي كند كه ميزان الكل موجود در خون به 5/0 ./. برسد. با افزايش ميزان الكل موجود در خون شدت مستي نيز افزايش مي يابد تا اينكه به بيهوشي و سپس مرگ منتهي گردد.

اين عوارض دماغي، شخص مست را در معرض اين اخطار قرار مي دهد:

1- تصادف با اتومبيل و يا سقوط در رودخانه و يا گودال به دليل عدم توانايي در حفظ تعادل به هنگام راه رفتن.

2- تجاوز به حقوق ديگران و به راه انداختن مشاجرات بي دليل به جهت فقدن تعقل و تفكر منطقي.

3- اقدام به تجاوزات جنسي به دليل ايجاد ميل شديد به مقاربت جنسي در شخص.

4- التهاب لوزالمعده حاد، كه بيماري بسيار خطرناكي بوده و ممكن است منجر به مرگ شود.

5- زخم معده حاد كه ممكن است منجر به مرگ شود.

6- اغما ( Coma )، كه ممكن است با كمبود قند خون نيز همراه شود. اگر شخص مست به هنگام اغما در معرض سرما نيز قرار گيرد ممكن است بميرد. حتي برخي افراد مست با استنشاق بوي استفراغ خود نيز مي ميرند.

7- مرگ بر اثر تنگي نفس و متوقف شدن قلب از فعاليت.

شايد برخي در مقام اعتراض بگويند كه مقدار كمي الكل موجب سكر نمي شود. در پاسخ مي گوييم: خير، حالتي وجود دارد كه به نام  « سكر » مرضي معروف است و در نتيجه نوشيدن مشروبات الكلي « چه كم يا زياد » براي افرادي كه داراي شخصيتي متزلزل هستند حاصل مي شود و به صورت جنون عقلي حاد ظاهر مي شود.اين حالت از جند ساعت تا 24 ساعت به طول مي انجامد و بعضي مواقع بيشتر از اين مدت هم طول مي كشد.

جنون حاصل از نوشيدن شراب در افرادي كه شخصيتي متزلزل دارند.

1- سكر مرضي توأم با هيجانات حركتي، و آن حالتي از عصبانيت و هيجان شديد است كه در ان فرد مست شروع به خرابكاري در اطراف خود مي كند و ناخود اگاه داد و فرياد مي اندازد و سپس بيهوش مي گردد.

2-  سكر مرضي توأم با جنون و بد بيني، اين حالت گاهي انسان را به خيانت و جنايت و خودكشي سوق مي دهد. نمونه اين گونه افراد در جوامع امروزي بسيارند.

به عنوان مثال موردي را نقل مي كنيم كه در زمستان سال 1976 در يكي از روستاهاي حومه شهر حلب اتفاق افتاد.در اين حادثه، مردي نيمه شب در حال مستي وارد منزل خود مي شود و ناگهان به ذهنش خطور مي كند كه زنش به وي خيانت كرده است. اين فكر تا بدانجا در وي تقويت مي شود كه زن و چهار فرزند بيگناه خود را در خواب سر مي برد.

3- سكر توأم با خلسه، در اين حالت فرد مست در عالمي رؤيائي زندگي مي كند كه در حالت عادي آرزوي آن را داشته و خواب آن را مي ديده است. اين حالت نيز با بيهوش شدن فرد خاتمه مي يابد.

دوّم: مسموميت الكلي مزمن ( Alcholism ):

مصرف كنندگان مشروبات الكلي را مي توان به سه گروه تقسيم كرد:

1- گروهي كه در هر بار مقدار زيادي نوشابه هاي الكلي مي نوشند. اين گروه ممكن است در يك سال تا چهار بار دچار مسموميت شوند.

2- گروهي كه به مصرف زياد نوشابه هاي الكلي عادت نموده اند. اين گروه بيش از 12 بار در سال دچار مسموميت مي شوند، و حتي گاهي فقط با يك بار مصرف به مدت يك هفته تحت تأثي عوارض آن خواهند بود.

3- گروهي كه كاملاً الكلي شده و سرنوشت خود را به الكل سپرده اند. اين گروه حتي قادر نيستند يك روز را بدون نوشيدن مشروبات الكلي سر كنند.

زيان هاي مربوط به الكليسم مزمن:

الف) الكليسم و بيماري عصبي:

اعتياد به الكل موجب ابتلاء به بيماري هاي عصبي زير مي گردد.

1- ايجاد اختلال در كار تعدادي از اعصاب: در اين خالت فرد الكلي دچار ضعف عضلات و لرزش اندامها و درد در ناحيه دست ها و پاها مي گردد.

2- ايجاد اختلال در كار يك عصب: در اين حالت اختلالاتي در مسير فعاليت آن عصب توأم با فلج موقت حاصل مي شود. و با توجه به نوع عصب، اين اختلال ممكن است به صورت فلج عصب صورت و يا عصب چشم و يا فلج ناشي از نحوه خوابيدن بروز نمايد،كه حالت اخير بيشتر در كشورهاي پيشرفته به چشم مي خورد كه در آن شخص در حال مستي « معمولاً شنبه شب ها كه فردايش تعطيل است» به صورتي مي خوابد كه اعصاب آرنج و سر استخوان هاي مچ دست و انگشتانش تحت فشار قرار مي گيرند و بدين ترتيب عضلات محرك دست فلج مي گردد.

3- التهاب عصب بينايي: اكثر كساني كه به مشروبات الكلي اعتياد دارند، از اين بيماري كه توأم با كاهش قدرت ديد است، رنج مي برند. اين حالت در برخي موارد نادر نيز منجر به كوري مي شود.

4- داء الحصاف الكلي: يا گري خشك الكلي « جرب » اين بيماري به فراواني نزد الكليستها مشاهده مي شود.

5- مجموعه بيماريهاي ديگري نيز وجود دارند كه بيشتر در ميان افراد الكلي يافت مي شوند. از جمله اين بيماريها مي توان ورم غشاي خارجي مغز، سفليس نخاعي، از بين رفتن سلول هاي مغزي و معلوليت هاي عضلاني را نام برد.

ب) الكل و بيماري هاي گوارشي:

از همان ورود الكل به دستگاه گوارش، تخريب و فساد را با خود به ارمغان مي آورد از جمله:

1- خراش غشاي مخاطي دهان و حلق و آسيب رسيدن به پرزهاي چشايي و ترك زبان

2- ظاهر شدن پلاك هاي سفيد رنگ بر روي زبان ( Leukoplakia ) كه غالباً به سرطان زبان مبدل مي گردد.

- التهاب مري.

4- استفراغ هاي شديد خوني به دليل پاره شدن برخي از رگ ها در ناحيه اتصال مري به معده.

5- سرطان مري. آمار نشان مي دهد كه 90 درصد بيماران مبتلا به سرطان مري را معتادان به الكل تشكيل مي دهد.

6- التهاب حاد معده. همه معتادان به الكل بلا استثناء به التهاب حاد معده مبتلا هستند.

7- التهاب مزمن و پنهان معده. اكثر الكليست ها گرفتار اين بيماري مي شوند. در پيدايش اين بيماري، نقص پروتئين بدن نيز نقش مهمي ايفا مي كند. در نتيجه اين بيماري شخص به كم خوني ناشي از عدم جذب ويتامين 12 B توسط بدن مبتلا مي گردد كه اين حالت خود، بيمار را براي ابتلا به سرطان معده اماده مي سازد.

8- سرطان معده. 90 درصد مبتلايان به سرطان معده از معتادان به مشروبات الكلي هستند كه مصرف دخانيات نيز به اين امر كمك مي كند.

9- زخم معده. يكي از پزشكان به نام دكتر گوردن مي گويد:

« 10-15 درصد از علل ابتلا به زخم معده، نوشيدن مشروبات الكلي است و از طرفي الكل مانع ظاهر شدن علائم ابتلا به اين بيماري است، به همين جهت خود بيمار ممكن است بدون متوجه شدن، مدت ها دچار خونريزي معده شود».

10- ايجاد اختلال در جذب مواد غذايي در روده ها به دليل بيمار بودن كبد، معده، امعا و لوزالمعده.

11- الكل و لوزالمعده: زيانهايي كه الكل به لوزالمعده مي رساند عبارتند از:

الف) التهاب حاد غده لوزالمعده، كه در آن غده دچار هضم ذاتي ( خود خوري ) شده و سپس پاره مي شود. به طوري كه گفته شد، اين بيماري خطرناكي است كه بيشتر حالات دل دردها را نزد الكليست ها تشكيل مي دهد و علت 70 درصد اين حالات، الكل است.

ب: التهاب مزمن لوزالمعده، كه نقش به سزايي در سوء تغذيه، گوارش و جذب مواد غذايي دارد.

12- الكل و كبد: امروزه بيماري هاي كبدي ناشي از مصرف مشروبات الكلي يكي از مشكلات خطرناك بهداشتي جهان به شمار   مي رود.كافي است بدانيم كه نوشيدن خمر مهمترين عامل پيدايش تشمع كبد « سيروز » در كشورهاي غربي است. رابطه مصرف مشروبات الكلي با بيماري زايي، بحثي است گسترده و مفصل نه در حد اين نوشته، لذا به بيان مختصر سه رابطه بسنده مي كنيم:

1- تأثير بر كار تبادلات كبد كه منجر به كاهش اندوخته قندي و افزايش و تراكم مواد چربي در كبد خواهد بود.

2- تأثير مستقيم و مسموم كننئه روي كبد.

3- نقص مواد غذايي بدن افراد الكلي به دليل بي اشتهايي آنها كه منجر به كاهش پروتئين، مواد قندي و چربي در بدن مي شود.

اما مهمترين بيماري هاي كبدي ناشي از نوشيدن مشروبات الكلي: تراوش چربي در كبد توأم با زرد شدن بدن « يرقان »، التهاب حاد كبدي و تشمع كبد « سيروز » است. معمولاً اين بيماري ها كاملاً به هم مرتبط هستند و همگي در نهايت به تشمع كبد منجر      مي شوند. اين بيماري به هيچ عنوان درمان پذير نيست زيرا كبد مركز سوخت و ساز و تبادلات غذايي بدن است.                             ( Thecentralofter metabolism ).

از مهمترين نتايج تشمع كبد مي توان به آب آوردن شكم و ظهور زگيل هايي در مري و سرطان كبد اشاره كرد.در فرانسه ساليانه  500/22  نفر و در آلمان 16000[14] نفر بر اثر تشمع كبد در نتيجه مصرف مشروبات الكلي مي ميرند.

ج) الكل و بيماريهاي قلبي:

الكل رابطه نزديكي با بسياري از بيماري هاي قلبي دارد از جمله:

1- ضعف ماهيچه هاي قلب، بويژه پس از نوشيدن آبجو به دليل وجود كبالت در آن.

2- نارسائيهاي قلبي مادرزادي كودكان در صورتي كه مادر در ماههاي نخست بارداري مشروبات الكلي نوشيده باشد. لازم به گفتن است كه عده اي الكل را به عنوان مسكن براي سوزش قلب بكار مي برند، غافل از اينكه نتيجه عكس حاصل مي شود. زيرا الكل با توجه به كالري هاي حرارتي آن باعث، چاقي شده و چربي خون را در دراز مدت بالا مي برد و همين مساله باعث تشديد درد قلب  مي گردد و فقط به صورت موقتي و به عنوان مسكن عمل مي كند.

د) الكل و نارسايي هاي خوني:

با توجه به اينكه الكل باعث كم اشتهايي و در نتيجه سوء تغذيه مي گردد، عوارض زير را در رابطه با خون در پي خواهد داشت:

1- كاهش آهن خون.

2- كاهش اسيد كوليك در خون.

3- كاهش ويتامين B12 در خون.

4- كاهش گلبولهاي قرمز خون و در نتيجه زرد شدن پوست بدن.

5- بيماري هموسدرين ( Hemosiderin ).

الكل و بيماري هاي عفوني: اعتياد به الكل بدن را ضعيف و ناتونا و مقاومت آن را بسيار كم مي كند. لذا امادگي ابتلاء به بيماري هاي عفوني به ويژه بيماري هاي عفوني مسري در اين افراد خيلي زياد است كه از جمله اين بيماري ها مي توان سل، سفليس، التهاب ريه، مالاريا، تب تفوئيد، بيماري هاي پوست و التهاب غدد عرقي زير بغل را نام برد.

ه) الكل و فعاليت هاي جنسي:

الكل تأثير زيادي روي فعاليت هاي جنسي دارد،از جمله:

1- ميل جنسي را افزايش مي دهد، ولي موجب كاهش توان انجام فعاليت هاي جنسي مي شود.

2- ممكن است موجب كوچك شدن بيضه ها و بزرگ شدن پستان ها « در مرد » شود به ويژه اگر با بيماري كبد همراه باشد.

3- موجب ايجاد نارسايي در رفتارهاي جنسي زنان مي شود.

4- دگرگونيهايي را در نطفه به وجود مي آورد كه در نتيجه باعث تولد كودكان ناقص الخلقه مي شود.

و) الكل و سرطان:

الكل يكي از علل پنج گانه اصلي ابتلاء به سرطان مغز است. اين علل كه در انگلستان به –s (S s – 5 ) معروفند عبارتند از:

1- سيگار كشيدن                       Smoking                      2-  مشروبات الكلي              Spicess

3- عفونتها                             Spesis                          4- ادويه                          Spicess    

5- سيفليس                           Syphilis  

در تحقيقي كه توسط دكتر « لورمي » به عمل آمده، مشخص گرديده كه 51 بيمار از اصل 58 بيمار مبتلا به سرطان لوزه، زبان و حنجره از معتادان به الكل بوده اند. و اين سرطان ها از بدترين انواع سرطان هستند زيرا قدرت تكلم و خورد و خوراك را از بيمار    مي گيرند و زندگي را براي او بسيار مشكل مي سازند.

ز) الكل و بارداري:

مهمترين مساله اي كه در فرزندان زنان الكلي به چشم مي خورد، وجود انواع معلوليت در 33 درصد آنها است. اين معلوليت ها ممكن است به شكل نقص در رشد، عقب ماندگي ذهني، نقص خلقت ظاهري و ناراحتي هاي قلبي مادرزادي باشد.[15]

يكي از نويسندگان معاصر در اين مورد مطالبي تحت عنوان « اثر الكل در نسل » بيان مي كند و مي نويسد:[16]

« كسي كه در حين انعقاد نطفه مست است 35 درصد عوارض الكليسم را به فرزند خود منتقل مي كند و اگر زن و مرد هر دو مست باشند صد در صد عوارض حاد در بچه ظاهر مي شود و كودكاني كه فاقد نيروي كافي عقلاني و روحي بوده اند و از مادران الكلي بدنيا آمده اند 75 درصد و از پدران الكي نيز 75 درصد بوده است. و كودكاني كه در هنگام تولد توانايي زندگي را ندارند از پدران الكلي 6 درصد و از مادران الكلي 45 درصد است ».

يكي ديگر از نويسندگان مي نويسد:

« يكي از پزشكان آلمان ثابت كرده است كه تأثير الكل تا سه نسل به طور حتمي باقي است به شرط اينكه اين سه نسل الكلي نباشند ».[17]

ح) الكل و بيماري هاي رواني:

عوارض روحي و ذهني بسياري وجود دارند كه يا بر اثر اعتياد به الكل و يا ترك ناگهاني و يك باره ي آن به وجود مي آيند. از جمله مهمترين آنها:

1- هذيان ارتعاشي ( Dilerimtremens )، كه حالتي است حاد همره با اختلالات عقلي، بي توجهي، رعشه و هيجان زدگي.

2- جنون كورساف (Korsakof syndrome  )[18]، كه عبارت است از ضعف ذاكره + هذيان گويي + التهاب پايانه هاي عصبي + از بين رفتن قدرت تشخيص و شناخت.

3- بيماري هاي مغزي ورنيكه ( Wernicks ence phyloqthy  ): اين بيماري علاوه بر عوارض جنون كورساف، عوارض ديگري نيز دارد كه عبارتند از: فلج عضلات چشم + از دست دادن قدرت تفكر + گيجي و بيهوشي

4- عقب ماندگي عقلي الكلي: ضعف ذاكره  + ناتواني در كنترل عواطف+ اختلال در فعاليت هاي مغزي

مسائل ديگر

الف) الكل ممكن است باعث افزايش حملات نقرس شود، زيرا موجب افزايش اوره خون مي گردد.

ب) ممكن است اعتياد به الكل باعث به وجود آمدن سنگ هاي دو قلويي كليه و يا ورم مثانه گردد.

ج) كاهش ميزان قند خون در بدن پس از نوشيدن مشروبات الكلي ممكن است بسيار شديد و باعث بي هوشي و حتي مرگ شود.[19]

جلوگيري از نوشيدن شراب و حكم به پليد بودن آن يكي از معجزات علمي قرآن كريم است.چرا كه در شرايطي اين احكام صادر شد كه بشريت با علاقه و اشتها به شراب خواري روي آورده بودند و از ضررهاي بهداشتي آن اطلاع چنداني نداشتند. و حتي كتاب مقدس « تورات و انجيل » نيز تشويق گر اين بودند. در حقيقت اين ممنوعيت يكي از خدمات دين اسلام به بشريت بوده است.

برخي از نويسندگان يكي از ابعاد اعجاز قرآن را تغيير جامعه عرب جاهلي و تحول عجيب و ناگهاني انان « در كوتاهترين مدت »    مي دانند.

از اين زاويه نيز مساله تحريم شراب و برخورد چهار مرحله اي با آن يعني روش تربيتي قرآن در اين زمينه و تغير و تحول عجيبي كه در جامعه ايجاد كرد « به طوري كه جام ها و ظرف هاي شراب را شكستند » مي تواند يكي از تأثيرات اعجاز آميز قرآن باشد. يعني از منظر علوم تربيتي اين روش مؤثر چهار مرحله اي در برخورد با پديده اي انحرافي در جامعه، مي تواند الگوي مناسبي براي ايجاد تغيرات مناسب و مبارزه با مفاسد اجتماعي حاد باشد

 

اميد وارم كه اين نوشته مورد استفاده قرار گيرد و با ارسال نظرات سازنده خود ما را ياري نماييد.

 

 

آخر هر كاري الحمد لله رب العالمين                   صديق محمودي

تاريخچه شرابخواري و ضرر و زيان شراب[1] - در تورات و انجيل كنوني كلماتي هستند كه نشانه هايي براي نوشيدن شراب و خريد و فروش آن وجود دارد.در تورات،سفر تثنيه،باب 14 ،آيه 26 مي خوانيم: « و نقره را براي هر چه دلت مي خواهد از گاو و گوسفند و شراب و مسكرات و هر چه دلت از تو بطلبد بده و در آنجا به حضور يهوه خدايت بخور و خودت با خاندانت شادي بنما ». و در انجيل متي،باب 26،آيه 29 مي خوانيم « اما به شما مي گويم كه بعد از اين از ميوه مو ديگر نخواهيم نوشيد تا روزي كه آن را به شما در ملكوت پدر خود تازه آشامم ».

[2] - ر.ك:فلسفه احكام،ص156

[3] - فلسفه احكام،ص156،اسلام پزشك بي دارو،ص46.

[4] - طب در قرآن،ص 162،البته برخي كشف الكل را به محمد بن زكرياي رازي ( 251/213 نسبت مي دهند.« ر.ك: جهان دانش،فرهنگ دانستنيها،ج1،ص745،تأليف محمد نژد ).

[5] - دكتر السيد الجميلي در كتاب الاعجاز الطبي في القرآن،ص 119/117 ضررهاي طبي و بهداشتي شرابخواري را بر مي شمارد ولي مهمترين مطلبي كه بر ان تكيه مي كند همين است كه شراب قدرت فكر و عقل انسان را از كار مي اندازد.

[6] - مائده / 90 /91

[7] - در امريكا كه در سال 1363 ش حدود 10 ميليون الكليست وجود داشت.   2500 مورد تصادف منجر به مرگ با اتومبيل و 15000 مورد قتل و خودكشي  000/ 500/2  بازداشت توسط پليس نتيجه ان بود. « ر.ك: طب در قران،ص157 ».

[8] - تفسير نمونه،ج2،ص75،به نقل از انستيتوي پزشكي قانوني  شهر « نيون » 1961 م.

[9] - فلسفه احكام،ص159 با تلخيص عبارت

[10] - تفسير نمونه،ج2،ص 76

[11] - بقره/219

[12] - مائده/91/90

[13] - تفسير نمونه،ج2،ص75

[14] - اين امار و ارقام مربوط به زمان نوشتن كتاب اعجاز علمي قرآن توسط            مي باشد.اكنون در اين ساعت و سال بيشتر شده است

[15] - طب در قرآن،ص 156-149

[16] - تفسير نمونه،ج2،ص74

[17] - اسلام پزشك بي دارو،ص44 از علومجنائي،ص863 نقل مي كند.

[18] - سرگي كورساف،عصب شناس روسي ( 1900- 1854 ).

[19] -  طب در قرآن،ص157/156

+ نوشته شده توسط kabotar در شنبه هشتم اسفند ۱۳۸۸ و ساعت 11:56 |